00

นายทรงศักดิ์ สิทธิพิสัย

นายก อบต.นาดี

 

 MM02_1

นายบรรจง ทองอุบล

รองนายก อบต.นาดี
 MM

นายชัยยา บุ้งทอง

รองนายก อบต.นาดี