ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาวางท่อ ระบบประปา อบต.

0

Add a Comment