ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Posted by:

ประกาศ e-Bidding

0

Add a Comment