ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินฯ

0

Add a Comment