ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ระหว่างบ้านนางบุบผา อัตฤทธิ์-บ้านนายบุญ วิเศษศรี หมู่ที่ 4 บ้านโนนต้อง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ระหว่างบ้านนางบุบผา อัตฤทธิ์-บ้านนายบุญ วิเศษศรี หมู่ที่ 4 บ้านโนนต้อง

ประกาศผู้ชนะรางฯ ม.4

0

Add a Comment