ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนายสมพิศ ทองอุบล-บ้านนายพรสวรรค์ โคตรประจิม หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนายสมพิศ ทองอุบล-บ้านนายพรสวรรค์ โคตรประจิม หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

ประกาศผุ้ชนะ รางฯ ม.1

0

Add a Comment