ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 2563

0

Add a Comment