โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานศึกษา อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานศึกษา อปพร. ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 16- 18 มีนาคม 2564

0

Add a Comment