ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1 สายข้างโรงเรียนนาดีพิทยาคม

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนลุกรัง เส้นข้างโรงเรียนนาดีพิทยาคม หมู่ที่ 1 ความยาว 725 เมตร กว้าง 5 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง

ปร.5 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1

แบบ บก.01 ก่อสร้างลูกรัง ม.1

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบ 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2563

0

โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

Posted by:

โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0348 วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0336 วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0384 วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0299 วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0293 วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0284 วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0276 วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0253 วันผู้สูงอายุ-62_๑๙๐๔๑๐_0262

0
Page 7 of 7 «...34567